Sitt szállítás szabályosan!

By | 2020-04-03
sittszállítás

sittszállítás

Magyarországon az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályait a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet tartalmazza. A jogszabály az építési hulladékokat az 1. sz. melléklete alapján nyolc csoportba sorolja. Ennek megfelelően létezik: kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fa-, fém,- műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, ásványi eredetű építőanyag hulladék. E hulladék-csoportokhoz a rendelet megállapít egy bizonyos határértéket, melyet, ha a bontás-építkezés során átlépünk, a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adjuk, azaz el nem szállíttatjuk a megfelelő sitt-lerakóba, hulladék-telepre. Ha viszont nem saját magunk szeretnénk ezt a gondot a nyakunkba venni, vagy nincs is lehetőségünk a sitt szállítás elvégzésére, akkor keressünk szakembereket, akik tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. Keresse a ticitransport.hu weboldalt, és hívja az ott megadott telefonszámot!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!