A munkavégzés során keletkezett baleset, az munkahelyi baleset!

By | 2019-03-11
munkahelyi balesetek

munkahelyi balesetek

Minden olyan baleset, ami a munkavállalót munkavégzése során és azzal összefüggésben éri, az munkahelyi balesetnek tekinthető. Ha megtörténik egy baleset, akkor azt a munkáltatónak törvényi kötelessége kivizsgálni, illetőleg arról jegyzőkönyvet felvenni. Ebben a jegyzőkönyvben kell rögzíteni – többek között – a munkahelyi baleset adatait (mikor, hol, kivel történt), illetőleg azt is, hogy a baleset miért következett be, mi volt a balesethez vezető okok? A munkáltatónak az is kötelezettsége, hogy a baleset körülményeit alaposan vizsgálja ki, még pedig olyan módon, hogy későbbi vita esetén a baleset mechanizmusát pontosan lehessen rekonstruálni. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy minden munkahelyi baleset után kérjenek a munkavállalók jegyzőkönyvet, illetőleg ha nem adnak, akkor a szükséges hatósági bejelentéseket tegyék meg (Munkavédelmi Felügyelőség)! Mindenképpen ügyeljenek arra is, hogy a balesetek a valóságnak megfelelően kerüljenek rögzítésre, ne próbáljanak a munkáltatónak kedvezni nem a valóságnak megfelelő nyilatkozatok megtételével! Vitás ügyekben keresse fel a baleseti-karterites.com oldalt!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!